Location: Velkommen  > Knive i privateje. > Bøffelhorn, Mammut m. Scrimshaw

Bøffelhorn, Mammut m. Scrimshaw


  • Klinge: Robert Mattson med filet ryg
  • Skæfte: Bøffelhorn, mammut med scrimshaw
  • Skede:  Rårandslæder